Top lista: KNJIGE NAJVEĆEG UTICAJA

Male novine predstavljaju top listu sedam autorskih knjiga koje su najviše uticale na savremeni svet, prema kriterijumu broja potonjih dela koje su generisale. Kojih sedam dela su idejama, značajem i sadržajem podstakla nastanak najvećeg broja drugih knjiga?

Top lista: KNJIGE NAJVEĆEG UTICAJA

Priredio: Bazil Baraban

1.  Homer – ILIJADA

Epska poema koja se pripisuje legendarnom slepom, starogrčkom pesniku Homeru svakako spada u najstarija postojeća dela zapadne literature. Pisana verzija datirana je u osmi vek pre nove ere. Radnju smeštenu u poslednju godinu Trojanskog rata, koja opisuje događaje i bitke tokom nedelja svađe izmedju grčkog kralja Agamemnona i heroja Ahila, Borhes je smatrao jednom od četiri varijante fabule koje se u književnosti neprekidno ponavljaju.

Saznajte više

2. Viljem Šekspir – HAMLET


Hamlet,
drama Vilijama Šekspira, napisana negde izmedju 1599. i 1601.  godine, opisuje tragediju princa Hamleta i njegov plan da osveti oca, bivšeg danskog kralja, koga je ubio Hamletov stric Klaudije i preuzeo tron oženivši se Hamletovom majkom Gertrudom. Ovo je jedna od Šekspirovih najdužih i najuticajnijih drama, inspirisala je mnoge pisce, doživela mnoge adaptacije i spada u jednu od najviše ekranizovanih priča na svetu, posle Pepeljuge. Svakog sata se objavi bar jedan rad o Hamletu.

Saznajte više

3. Sv. Toma Akvinski – THE SUMMA THEOLOGICA

Najpoznatije delo Tome Akvinskog napisano je izmedju 1265. i 1274. godine. Iako nezavršeno, zamišljeno je kao priručnik za početnike, odnosno zbir osnovnih teoloških učenja tog vremena. THE SUMMA THEOLOGICA objedinjuje  objašnjenja za sve teme zapadne hrišćanske teologije, koje su pre protestantske reformacije postojale samo u  rimskoj katoličkoj crkvi. Najpoznatija je po svojih pet dokaza o postojanju Boga.

Saznajte više

4. Karl Marks i Fridrih Engels – KOMUNISTIČKI MANIFEST

Manifest Komunističke partije (Manifest der Kommunistischen Partei) objavljen 21. februara 1848. godine, predstavlja jedan od najuticajnijih svetskih političkih spisa. Knjiga, tačnije knjižica objašnjava namene i program Komunističke partije i daje analitički prikaz istorijskih i savremenih klasnih borbi, opisuje probleme kapitalizma, više od predviđanja mogućih formi komunizma u budućnosti.

Saznajte više

5. Isak Njutn – PRINCIPIA MATHEMATICA

Matematički principi filozofije prirode (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica), životno delo u tri toma tvorca moderne nauke, Isaka Njutna,  prvi put je izdato 5. jula 1687. godine. Knjiga sadrži čitav niz do tada nepoznatih koncepata – Njutnove zakone kretanja, Zakon univerzalne gravitacije i izvod iz Keplerovih zakona kretanja planeta – na kojima je, kao osnovi klasične mehanike, u naredna četiri veka utemeljena moderna fizika i druge nauke.

Saznajte više

6. Čarls Darvin – POREKLO VRSTA

Ključno, revolucionarno delo Čarlsa Darvina, Poreklo vrsta (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life), postavilo je temelje savremenoj evolucionoj biologiji, ali i uopšte modernoj ljudskoj misli. U ovom jasnim jezikom napisanom delu, Darvin je nakon trideset godina istraživanja, predstavio svoju originalnu teoriju transformizma o uzrocima promena kod živih vrsta što je uključilo koncept prirodne selekcije. Delo je izdato prvi put 24. novembra 1859. godine, a Darvin ga je konačno objavio na nagovor kolega, nakon što je do sličnih rezultata na Borneu došao biolog Alfred Volas. Kako se saznalo za Darvinove ideje i ranije, knjiga je odmah probudila pažnji i prvi tiraž je rasprodat za samo nedelju dana. Zato se kaže da je Bogu trebalo nedelju dana da napravi svet, a Čarslu Darvinu da u njega uvede evoluciju.

Saznajte više

7. Džon Ronald Rejel Tolkin – GOSPODAR PRSTENOVA

Jedan od najpopularnijih i najuticajnijih romana XX veka pisan je u delovima izmedju 1937 i 1949, većim delom tokom Drugog svetskog rata. Fililog i profesor na Univerzitetu Oksford, Dž. R. R. Tolkin, pišući najverovatnije pod uticajem sopstvenih iskustava iz Prvog svetskog rata, u svom Srednjem svetu objedinjuje filologiju, mitologiju, religiju i gnušanje nad efektima industrijalizacije . Knjiga je prvi put izdata u tri toma 1954-55. godine. Od tada je prevedena na skoro sve jezike sveta, inspirisala je i nastavlja da inspiriše svet umetnosti, muzike, filma, televizije, video igara i kasnije literature.

Saznajte više


Objavile: Male novine | 18. 05. 2010.

2 komentara
Posaljite komentar »

  1. A šta je sa Biblijom?

  2. @Sule

    I meni je to izgledalo cudno, ali kad sam razmislio, Male novine su u pravu sto su sa ove liste izostavile Bibliju. Tu pise autorskih knjiga, u sta Biblija i drugi religijski zbornici ne spadaju.

    A i Bog je autor bez konkurencije.

Posaljite komentar


five − 2 =