Male novine: PRVE DVE GODINE

Male novine su 29. januara napunile dve godine postojanja u elektronskom obliku. Za to vreme se oko našeg i vašeg sajta za “književnost i druge stvari koje menjaju svet” okupilo 51.000 redovnih i povremenih čitalaca.

Tokom dve godine postojanja, Male novine su, nudeći tekstove originalne grupe autora, autentčan dizajn i uređivački koncept, uspele da okupe više od 50.000 redovnih i povremenih čitalaca. Mada su tokom 2011. radile sa dva duža prekida, čitaoci su ipak ostali verni ovom specifičnom portalu, a račun pokazuje da su od osnivanja proveli punih 275 dana u čitanju tekstova na Malim novinama. Pritom su tekstovi, priče, poezija i članci pročitani više od 180.000 puta, ako se sasvim izuzmu slučajni i zalutali posetioci.

Kao “elektronski časopis za književnost, politiku i druge stvari koje menjaju svet” Male novine su pokrenute 29. jaunara 2010. na internet adresi www.malenovine.com. Male novine svoj naziv i korene oslanjaju na dugoj tradiciji srpske žurnalistike. Naime, pre 120 godina, pisac, novinar i socijalista Pera Todorović osnovao je Male novine, prvi slobodni, komercijalni list u Kraljevini Srbiji koji se prodavao na ulici.

U novim vremenima i pred sasvim novim izazovima, ali u jednako neprozirnoj magli društvenog beznađa, Male novine su obnavljene kao elektronski književno politički list za čitaoce probranog ukusa. Oslanjajući se sa jedne strane na tradiciju slobodnog glasila koju je uspostavio Pera Todorović, Male novine su sa druge sadržinski koncipirane po ugledu na Njujorker, kao tradicionalni uzor mnogih književnih listova, tako da objavljuju recentnu književnost, praćenu sa više rubrika gde paralelno analiziraju stvarnost i izvan književnosti.

U svojoj trećoj godini, Male novine će ponuditi čitaocima razna mala osveženja, mnogo veću dinamičnost, prošireno uredništvo i sasvim nove sadržaje.

(Karikatura: Vladimir Stankovski, India Airlines)


Objavile: Male novine | 30. 06. 2012.

Posaljite komentar


7 − two =