PODUHVAT

MALE NOVINE,  elektronski časopis za književnost,
politiku i druge stvari koje menjaju svet

Kao “elektronski časopis za književnost, politiku i druge stvari koje menjaju svet” Male novine su pokrenute krajem januara 2010. na internet adresi www.malenovine.com. Male novine svoj naziv i korene oslanjaju na dugoj tradiciji srpske žurnalistike. Naime, pre 120 godina, pisac, novinar i socijalista Pera Todorović osnovao je Male novine, prvi slobodni, komercijalni list u Kraljevini Srbiji koji se prodavao na ulici. Todorović je proganjan pod obe dinastije, 20 puta je hapšen, vlasti su ga osudile i na smrt, a socijalisti proglasili renegatom. Medjutim, Male novine su uporno preispitivale sadašnjost i budućnost, dostižući tiraž i do 30.000 primeraka, sve dok se 1903. nisu ugasile.

U novim vremenima i pred sasvim novim izazovima, ali u jednako neprozirnoj magli društvenog beznađa, Male novine se obnavljaju kao elektronski književno politički list za čitaoce probranog ukusa. Oslanjajući se sa jedne strane na tradiciju slobodnog glasila koju je uspostavio Pera Todorović, Male novine su sa druge sadržinski koncipirane po ugledu na Njujorker, kao tradicionalni uzor svih književnih listova, tako da objavljuju recentnu književnost, praćenu sa više rubrika gde paralelno analiziraju stvarnost i izvan književnosti.

Čitaoci Malih novina mogu pratiti originalnu književnost mlađe generacije u rubrici Proza i poezija, ali i svakojake zanmljive priče o Piscima i knjigama, što uključuje kako biografske i istorijske odrednice velikih dela, tako i preseke kroz savremenu scenu. U bloku o književnosti posebno se izdvaja rubrika Šta čitati? čije je ime parafraza slavnog dela Černiševskog, a koja kroz mesečnu lektiru i redovnu kritiku dvoje kritičara predstavlja vodič za čitaoca u savremenoj književnoj  produkciji. Uz rubriku sa aktuelnim postovima,  Malu hroniku, čitaoci mogu da prate i dve esejističko-reportažne rubrike Društvo i Priroda, gde će se neki od najboljih tekstopisaca pozabaviti kako aktuelnim kulturno-društvenim, tako naučnopopularnim temama.

Šta nas još čeka? U sledećim fazama razvoja Malih novina može očekivati i rubrika Gradovi, u kojoj će na jedinstven način biti predstavljena svakojaka daleka i čudna mesta, zatim rubrika Karakteri koja se razvija u saradnji sa sajtom characterswolrd.com, a očekuje se i filmska kritika kroz rubriku Sinematograf, koja je tako nazvana po tekstu iz starih Malih novina, koje su prve objavile da je film stigao na Balkan.

Pratite kako Male novine rastu!

Broj autora MALIH NOVINA raste iz dana u dan. Pridužite nam se. Pišite na adresu redakcija@malenovine.com
Nenaručene tekstove ne objavljujemo, ali uvek možete da nas zagrejete da ih naručimo.