Svi tekstovi: ‘ Nemanja Rotar ’

Nemanja Rotar: ŠTA BI SA DEMO- KRATIJOM?

image

“Ovo je vreme mediokriteta. Osrednji su njegovi moćnici, umetnici, osrednja je društvena misao, praksa, osrednje je obrazovanje, osrednja arhitektura, stavovi, mediji, običaji… Sve je postalo trivijalno”, kaže Rotar u osvrtu na moderna kretanja.Nemanja Rotar: NJEGOŠEVA BILJEŽNICA

image

Njegoš beleži: “Hoang, jedanaesti imperator kitajski, 2000 godinah prijed Hrista ogradio je veliki zid koji je dug 300 miljah njemačkih. Za pet godinah ga je gradio”. O ovim i drugim “trenucima u kojima se filozof smejao” piše književnik Nemanja Rotar.Nemanja Rotar: KNJIŽEVNOST ZA LAKU NOĆ

image

“Čak i književnici visokih umetničkih dometa obećavaju odmor i razonodu. I oni se obraćaju umornom čitaocu, mole ga za večernje časove pozornosti, strpljenja. Međutim, kapci pospanog činovnika lagano klize”, zapaža prozaista Nemanja Rotar u novom eseju za Male novine.Nemanja Rotar: “KUĆA U GROMNOVOJ ULICI”

image

Kako svedoči u svom dnevniku, izvesni lajtnant ilirskobanatske graničarske regimente uzima petodnevni dopust i kreće na put. Ćutljivi, namršteni kočijaš ga vozi kroz knjigu koja sledi. Šta će ga sačekati u Gromonovoj ulici? Poigravajući se sa fantastičkom matricom horor žanra, pisac Nemanja Rotar u novoj, originalnoj priči ispituje granice književnih stvarnosti.Nemanja Rotar: SUMRAK NAČELA

image

“Javna svest je počela da slabi, a znaci kvareži da bujaju na sve strane. U izdanke patogenih društvenih pojava ubraja se poluinteligent”, kaže Nemanja Rotar u eseju – analizi nestajanja matrice ponašanja sa “čovekoljubovom osnovom”.Nemanja Rotar: O SLOBODI MIŠLJENJA

image

“Postoji jedna urođena zabluda koja nas vuče u ponor ropstva, a to je umišljaj da smo mi ovde samo zbog sreće i zadovoljstva”, piše Nemanja Rotar u novom eseju za Male novine “MISLITI SLOBODNO, MISLITI NASUPROT”.Nemanja Rotar: PISCI U POLITICI

image

„Pokušaj da se nešto, po svojoj prirodi namenjeno za sitne gmizavce, učini dostupnim i za prepotopske džinove, mora uroditi neuspehom”. I sam suočen sa “sitnim gmizavcima”, književnik Nemanja Rotar piše o fenomenu pisca u politici.Nemanja Rotar: DECA POSLUŠNOSTI

image

U autorskom tekstu o Sokratovoj smrti, napisanom za Male novine kao peti nastavak u ciklusu POLIS, Nemanja Rotar proročki je najavio gotovo antički rasplet sopstvenog političkog angažmana, izdaju istomišljenika i poslušnički mentalitet pred nehajnošću lokalnih moćnikaNemanja Rotar: HEROJI, MUČENICI I SUPERSTAROVI

image

Burstinova definicija da je „poznat čovek osoba koja je poznata po svojoj poznatosti“ samo je jedan od puteva kojim se kreće književnik Nemanja Rotar u četvrtom nastavku ciklusa POLIS razjašnjavajući kroz antičke priče razne savremene zagonetkeNemanja Rotar: LUDI CEZARI

image

U novom eseju LUDI CEZARI iz ciklusa POLIS, književnik Nemanja Rotar nas vraća u drevni Rim gde vidimo kako lične “megalomanije niču na tlu carske svemoći”, koje jednako dobro itekako klijaju i u bašti multikorporacijske diktature